Gemi Sicil ve Bağlama Kütüğü İşlemleri İlk Müracaatları Hakkında


Mevcut pandemi risklerini en aza indirmek amacıyla iş ve işlemlerin en az temasla yapılması gerekliliği ve  Bakanlığımızın stratejisi olan; vatandaşın ilgili kamu kurumuna gitmeden işlemlerini en kolay yoldan yapmasını teminen  15.01.2021 tarihinden itibaren Liman Başkanlığımızda, Bağlama Kütüğü ve Gemi Sicili ilgili  tüm  işlem ilk başvuruları  ' Umurbey  -  Denizcilik  Vatandaş  Portalı ' üzerinden gerçekleştirilecektir.


UMURBEY VATANDAŞ PORTALINDA YAPILAN İŞLEMLER

 

GEMİ İSİM İŞLEMLERİ

1-Gemi İsim Başvurusu

2-Gemi İsim Değişiklik Başvurusu

 

 

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ İŞLEMLERİ

1-İlk Kayıt Başvurusu (Ruhsatname)

2-Ruhstaname Vize İşlemleri

3-Kendi İmalatı Nedeniyle İlk Kayıt

4-Veraset İntikali

5-Yıpranmadan Dolayı Ruhsatname Değişimi

6-Zayiden Dolayı Ruhsatname Değişimi

7-Cins Değişikliğinden Dolayı Ruhsatname Değişimi

8-Bilgi Değişikliğinden Dolayı Ruhsatname Değişimi

9-Bağlama Kütüğünden Milli Gemi Sicile Nakil

 

Bağlama Kütüğü Başvurularında İstenecek Belgeler ‘ DÖKÜMANLAR’ başlığı altında yer almaktadır.

Umurbey  -  Denizcilik  Vatandaş  Portalı